Çağırgan

ÇAĞIRGAN

Derneğimizin Amaçları

Kuran-ı Kerim’in öğrenilmesi, öğretilmesi idrak edilmesi, yaşanılması ve yaşatılmasına katkı sağlamak. Millî, manevî, ahlakî ve evrensel değerlere sahip; ruhsal ve bedensel yönlerden sağlıklı üstün vasıflı örnek nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak. İslami ilim, kültür, tarih, sanat ve medeniyeti sahalarında ilmî çalışmalarda bulunmak; yapılan çalışmaları yayınlamak.

ÇAĞIRGAN

Derneğimizin Faaliyet Konuları

 • İslami ilimler, tarih, sanat ve medeniyet alanlarında araştırma komisyonları kurmak, seminerler ve konferanslar düzenlemek, ilmi çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları medya aracılığıyla yayınlamak.
 • Eğitim alanında çeşitli kurumlar açmak ve işletmek, bu kurumlar aracılığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.
 • Platformlar ve federasyonlar kurmak veya bu tür kuruluşlara katılmak, danışmanlık yapmak ve proje bazında işbirlikleri gerçekleştirmek.
 • Ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek faaliyetlerde bulunmak, milli ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ilmi toplantılar düzenlemek.
 • İlim ve bilim adamlarının çalışmalarına destek vermek, fikir kirliliğiyle mücadele etmek ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği yaparak toplumu bilgilendirmek.
 • Bilişim teknolojileriyle ilgili projeler üretmek ve hayata geçirmek için finansal kaynaklar sağlamak, ilgili bilişim programları hazırlamak.
 • Çeşitli organizasyonlar düzenleyerek derneğin amaçlarına ulaşmak için etkinlikler yapmak.
 • Araştırma, geliştirme ve inceleme çalışmaları yapmak veya yaptırmak ve bu çalışmaları kamuoyuna sunmak.
 • Eğitim alanında öğrencilere destek olmak ve çeşitli kurslar düzenlemek.
 • Sanatsal ve beceri kursları açmak, sergiler ve etkinlikler düzenlemek.
 • Yardımlaşma faaliyetlerini teşvik etmek ve yardım kampanyaları düzenlemek.
 • Afetlerde zarar görenlere yardım etmek ve sosyal müesseseleri ziyaret etmek.
 • Özel günlerin kutlama programlarını düzenlemek ve çeşitli yarışmalar yapmak.
 • Başarılı çalışmalara teşvik amacıyla ödüller vermek.
 • Dernek gelirini artırmak ve tanıtım amacıyla çeşitli etkinliklere katılmak veya düzenlemek.
 • Taşınır ve taşınmaz malları kabul etmek, işletmek ve kullanmak.
  Kamu kurumları ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak derneğin amaçlarını gerçekleştirmek.
logo

Harita

© 2023 Copyright by thememx