Çağırgan

çağırgan

Faaliyetlerimiz

MEAD Enstitüsü

Marifet ve Erdem Araştırmaları Enstitüsü (MEAD) kurulduktan sonra böylesi sorulardan hareketle bu programın içeriğini oluşturmayı düşünmedi. Tam tersine MEAD bu sorular uğruna kuruldu. Şimdi ise insan olmanın beraberinde getirdiği sorunları temele alan bir eğitim programını sizlere takdim etmenin heyecanını duyuyor.

Burs Faaliyetleri

MEAD, her yıl binin üzerinde üniversite öğrencisine ulaşan bir burs programı yürütmektedir. Aylık 500 TL burs miktarı ile öğrencilere destek sağlanmakta, aynı zamanda akademik destek ve proje bursları da sunulmaktadır.

Aşevi Hizmetleri

Kadıköy Hasanpaşa Camii ve Karaköy Bereketzade Camii ile işbirliği içinde yürütülen dönemlik ve yıllık aşevi hizmetleri kapsamında yaklaşık 120 bin tabildot yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

Yaz Kampları

Mayıs – Ekim ayları arasında Giresun ili Alucra ilçesinde bulunan Boyluca Gençlik Merkezi’nde düzenlenen birer haftalık düşünce, fikir, eğitim ve spor kampları gençlere yönelik önemli bir fırsat sunmaktadır.

Seyyid Mahmud Çağırgan-ı Veli Anma Günleri

Her yıl Temmuz ayında düzenlenen anma programları panel, seminer, sempozyum, türbe ziyareti, şehitleri anma yürüyüşü, çocuk şenlikleri, dua programı gibi çeşitli faaliyetler içermektedir.

Boyluca Düşünce Kampı

Seyyid Mahmud Çağırgan-ı Veli’yi anma programları kapsamında düzenlenen faaliyetlerden biridir. Alanında uzman hocalar tarafından gerçekleştirilen panel, sempozyum ve seminerlere lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılmaktadır.

Halka Dersleri

Osmanlı Cami geleneği içerisinde yer alan ve İslam dünyasında meşhur olan belli kitapların takip edildiği Halka Dersleri, MEAD bünyesinde devam etmektedir. Riyaz’ü-s Salihin Hadis ve İbn-i Hişam Siyer gibi dersler düzenlenmektedir.

Musiki Dersleri ve Meşkleri

 İskender Baba Tekkesi’nde düzenlenen musiki alanındaki faaliyetler düzenli olarak ney, tanbur, rebab, ud, kemençe ve solfej nazariyat derslerini içermektedir.

Eğitim Faaliyetleri

Aile Sohbetleri, Kırık Meal Dersleri, Hat Dersleri, Fıkıh Dersleri ve Tefsir Dersleri gibi çeşitli eğitim faaliyetleri MEAD bünyesinde devam etmektedir. Bu dersler öğrencilere ve topluma İslam düşüncesini ve kültürünü daha yakından tanıma fırsatı sunmaktadır.

Ramazan Faliyetleri

Kermes, Aşure, Anma Programları gibi çeşitli etkinlikler de MEAD’in faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bu etkinlikler toplumsal dayanışmayı artırmayı, geleneksel değerleri yaşatmayı ve toplumu bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

D Tipi Kur’an Kursu

Kermes, Aşure, Anma Programları gibi çeşitli etkinlikler de MEAD’in faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bu etkinlikler toplumsal dayanışmayı artırmayı, geleneksel değerleri yaşatmayı ve toplumu bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Diğer Faaliyetler

Kermes, Aşure, Anma Programları gibi çeşitli etkinlikler de MEAD’in faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bu etkinlikler toplumsal dayanışmayı artırmayı, geleneksel değerleri yaşatmayı ve toplumu bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

logo

Harita

© 2023 Copyright by thememx