Çağırgan

Awesome Image

çağırgan

Seyyid Mahmud Çağırgan-ı Veli Kimdir?

Seyyid Mahmud Çağırgan-ı Hazretleri, Horasan'dan Anadolu'ya gelerek insanlara Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını anlatan seçkin velilerden biridir. 1422-1518 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmekte ve 96 yaşında vefat etmiştir. Yavuz Sultan Selim Han döneminde Trabzon valiliği sırasında sık sık ziyaret ettiği bu değerli veli için vakıflar kurmuş ve kabul görmüş bir ziyaretçi merkezi haline gelmiştir. Seyyid Mahmud Çağırgan-ı Hazretleri'nin kabri, günümüzde Alucra-Boyluca (Zun) köyünde bulunmaktadır. Çağırgan ailesi, Kerbela faciasının ardından çeşitli zorluklarla Anadolu'ya göç etmiş ve sonrasında Erzurum, Horasan, Gümüşhane çevresine yerleşmiştir. Aileye ait dergah, medrese, cami ve değirmen gibi yapılar hala ayakta durmakta olup, Türkiye'de geçmişten günümüze ulaşan en eski evlerden biri olarak bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmed Han ve Yavuz Sultan Selim Han dönemlerinde vakfiyelerle himaye edilen bu yapılar, son Osmanlı padişahına kadar korunmuştur.

logo

Harita

© 2023 Copyright by thememx