Çağırgan

MEAD Enstitüsü

– Ben kimim, nereden geliyorum nereye gidiyorum?
– Duyusal-ruhsal-akli olarak ne tür imkânlara ve sınırlılığa sahibim?
– Neyi biliyor, neye inanıyorum?
– Gerçekliği idrak edebilir miyim? Onu keşfetmenin metot ve imkânlarından söz edilebilir mi?
– Bu evrende yardımsız, bir başına mıyım?
– Hayatın bir anlamı var mı?
– Ölüm benim için son durak mı?
– Fiillerimin meydana gelişinde etkin özne kimdir? Özgür müyüm? Yoksa eylemlerim
belirlenmiş ve ben eli kolu bağlı bir halde miyim?
– Tanrı inancı gerekçelendirilebilir mi? İnancın doğası nedir?
– İyi ve kötü eylemin doğası nedir, kriteri var mıdır?
– Kötülüklerin de olduğu bir evren Tanrı’nın varlığı ve yetkinliği ile bağdaşır mı?
– Gördüklerim dışında kalan bir dünya var mı?
– Toplumsal ilişkilerimizi belirleyen yegâne kavram iktidar kurma tutkusu mudur?

Marifet ve Erdem Araştırmaları Enstitüsü (MEAD) kurulduktan sonra böylesi sorulardan hareketle bu programın içeriğini oluşturmayı düşünmedi. Tam tersine MEAD bu sorular uğruna kuruldu. Şimdi ise insan olmanın beraberinde getirdiği sorunları temele alan bir eğitim programını sizlere takdim etmenin heyecanını duyuyor.

MEAD faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiye sitemizden ulaşabilirsiniz: meadenstitu.org

logo

Harita

© 2023 Copyright by thememx