Çağırgan

Musiki Dersleri ve Meşkleri

Dernek merkezimiz olan İskender Baba Tekkesi’nde musiki alanında da faaliyetler yürütülmektedir.

Düzenli olarak Ney, tanbur, rebab, ud, kemençe ve solfej nazariyat dersleri devam etmektedir.

Ayrıca iki haftada bir Musiki Meşkleri icra edilmektedir.

logo

Harita

© 2023 Copyright by thememx