Çağırgan

Halka Dersleri

Osmanlı Cami geleneğinin bir parçası olan ve İslam dünyasında meşhur olan belli kitapların takip edildiği Halka Dersleri, derneğimiz bünyesinde devam ettirilmektedir.

Bu kapsamda yapılan derslerimiz şunlardır:

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mahmut Sami KANBAŞ tarafından Riyaz’ü-s Salihin Hadis okumaları yapılmaktadır.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Ömer ELBEYLİ tarafından İbn-i Hişam Siyer okumaları yapılmaktadır.

logo

Harita

© 2023 Copyright by thememx